Posted on

Домске новости

Извршили смо ресертификацију-продужили важење стандарда и добили нове сертификате у области безбедности хране и менаџмента…

Posted on

Нови јеловник

Можете погледати нове јеловнике који се примењују од 3. децембра: Јеловник децембар 2018-1  Јеловник децембар…

Posted on

Домске новости

Извршили смо ресертификацију-продужили важење стандарда и добили нове сертификате у области безбедности хране и менаџмента…

Posted on

Нови јеловник

Можете погледати нове јеловнике који се примењују од 3. децембра: Јеловник децембар 2018-1  Јеловник децембар…