Поред могућности да уче у собама, ученици имају и један обавезан час учења дневно у учионици, у трајању од 75 минута, уз присуство, надзор и помоћ васпитача. Пре подне обавезно учење је у термину од 8,15 до 9,30 часова а поподне од 16,15 до 17,30 часова. Велика учионица коју дом поседује поред учења   користи се и за различите слободне активности ученика. Поред велике учионице Дом поседује и једну мању која се такође вишенаменски користи (учење, интернет, ТВ).

Библиотека

Домска библиотека поседује све лектире потребне ученицима, као и ширу литературу и одговарајуће енциклопедије и речнике, које ученици могу користити у припреми за наставу.