• Извршили смо ресертификацију-продужили важење стандарда и добили нове сертификате у области безбедности хране и менаџмента квалитетом (ХАЦЦП, ИСО 9001, IQNet). Све је код нас на високом нивоу…
  • Успех ученика у школи на првом класификационом периоду за нијансу бољи него претходне године.
  • Одржана седница Управног одбора.
  • Извршено Божићно-новогодишње украшавање објеката и просторија Дома – Маријана и Никола организовали активности.
  • Почеле припреме за редован годишњи попис имовине.
  • Ускоро у домском парку справе за вежбање, има мишићи  да порасту и очврсну…
  • Спортисти почели припреме за предстојећа међудомска спортска такмичења, изнајмљени вечерњи термини у салама основних школа…