У току слободног времена, ученицима су на располагању различите могућности за задовољавање својих културних, забавних и рекреативних потреба. Дом располаже са великим бројем ТВ апарата,  рачунара,  музичких линија, које ученици користе за своје потребе. Дом поседује кабловску телевизију и кућни биоскоп који су такође ученицима свакодневно на располагању.

Дом поседује салу за стони тенис, која се користи и за друге различите слободне активности, као и  асфалтиранин полигон за мале спортове (мали фудбал, кошарка, одбојка). У току зимског периода ученицима је периодично омогућено коришћење школских сала у граду за њихове спортско-рекреативне потребе.

Ученицима су повремено омогућене бесплатне организоване посете биоскопу и позоришту. Дом поседује и више шаховских табли и довољан број других спортских реквизита. У Дому се периодично организују разна такмичења, игранке, трибине и сличне активности. Као и активности везане за учење тако се и ове активности одвијају уз надзор васпитача.

Фотографије са "Домијаде", одржане у Трстенику, 2022. године