Posted on

ЗАВРШЕН УПИС

Завршен је упис ученика у дом за школску 2020/21 годину. Попуњена су сва места предвиђена…

Posted on

УПИС У ДОМ

Наредне школске године на смештај и исхрану у нашу установу прима се 64 ученика. Капацитет…

Posted on

УПИС У ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21 ГОДИНУ

Упис траје од 8 – 20. јула. Потребна документа можете доставити и поштом али морају…

Posted on

ЗАВРШЕН УПИС

Завршен је упис ученика у дом за школску 2020/21 годину. Попуњена су сва места предвиђена…

Posted on

УПИС У ДОМ

Наредне школске године на смештај и исхрану у нашу установу прима се 64 ученика. Капацитет…

Posted on

УПИС У ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21 ГОДИНУ

Упис траје од 8 – 20. јула. Потребна документа можете доставити и поштом али морају…