Posted on

Набавка електричне енергије за 2018.

21.06.2018. Одлука о додели уговора. Јавна набавка мале вредности електричне енергије за 2018. Позив за…

Posted on

Набавка електричне енергије за 2018.

21.06.2018. Одлука о додели уговора. Јавна набавка мале вредности електричне енергије за 2018. Позив за…