О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О упису ученика  у Дом ученика средњих школа Ивањица у школској 2023/24. години

 

  1. Дом ученика средњих школа Ивањица, у школској 2023/24. години, прима на смештај и исхрану 70 ученика.  
  1. Први уписни рок – пријем докумената, почиње 3. јула и траје до 14. јула 2023. године. Документа се примају радним данима  у времену од 8.оо до 14.оо часова. 

  1. За евентуално преостала слободна места други уписни рок је од 24 до 28. августа, 2023. године. За ученике из осетљивих друштвених група, (уколико су сва места попуњена а они нису добили смештај у првој расподели),  други рок за пријављивање на конкурс је  од 24. до 28. августа  2023. године.
  2. Потребна документа:
  • Пријава на конкурс, (добија се у Дому, a може се и преузети путем овог линка);
  • Уверење о приходима по члану породице од 01.01. до 31.03. текуће године – прибавља се од надлежног органа општине према пребивалишту родитеља/старатеља ученика, и да пребивалиште није мењано 6 месеци пре објављивања конкурса.
  • За ученике који су уписани у први разред средње школе достављају се оверене фотокопије докумената:
  • a) Сведочанство о завршеној основној школи, од V до VIII разреда,
      б) Уверење о обављеном завршном испиту и
      в) Потврда о упису у средњу школу
  • За ученике који су уписани у други, трећи или четврти разред средње школе доставља се оверена фотокопија сведочанства о завршеном претходном разреду средње школе.
  • Дипломе и остале добијене награде на такмичењима у установи и ван установе које је организовало Министарство просвете у претходно завршеном разреду.