ЗА ПРЕОСТАЛА 4 НЕПОПУЊЕНА МЕСТА, 2 ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ И 2 ЗА ДЕЧАКЕ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧЕНИЦИ МОГУ КОНКУРИСАТИ У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ У ВРЕМЕНУ ОД 24 – 27. АВГУСТА, ТАКО ШТО ДОСТАВЉАЈУ СВА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА КАО И ЗА ПРВИ УПИСНИ РОК.

Обавештавају се родитељи (старатељи) ученика чија су деца примљена у дом, да ће се у времену од 24 – 27. августа 2021. године, (уторак – петак), обавити закључивање уговора о смештају и исхрани ученика у дому за школску 2021/22 годину. Закључивање уговора ће се обавити у просторијама дома у времену од 8,00 – 15,00 часова. Закључивању уговора у обавези је да присуствује један од родитеља (старатеља) ученика и да са собом понесе личну карту.

Родитељи (старатељи) ученика су дужни да приликом потписивања уговора доставе и следећа документа о ученицима:

  1. Извод из матичне књиге рођених за ученика.
  2. Лекарско уверење за ученика о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за самосталан боравак у установама колективног смештаја. (Ово уверење не сме бити извађено пре 16. августа 2021. године).

Одмах по закључењу уговора а пре усељења ученика у дом родитељи (старатељи) ученика су дужни да уплате износ од 5.358 динара на име учешћа у трошковима смештај и исхране ученика у дому за септембар 2021. године. Приликом потписивања уговора о смештају и исхрани ученика у дому, родитељи (старатељи) ученика биће обавештени о датуму, времену и редоследу усељења ученика у дом.

Родитељи који у наведеном времену не обаве закључивање уговора о смештају ученика са домом или не оправдају спреченост да то ураде, сматраће се да су одустали од смештаја ученика у дому.