Пошто није било приговора на привремене ранг листе ученика који су конкурисали за пријем у дом на смештај у школској 2021/22. години, то није било ни промена на већ објављеним привременим ранг листама, тако да су оне постале и коначне.

О даљим обавезама око достављања потребних докумената, потписивања уговора о смештају и обављања других радњи у вези усељења ученика у дом, родитељи и ученици ће бити правовремено обавештени.