ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22 ГОДИНУ

Лист просветних радника Републике Србије ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД у свом специјалном јунском броју објавио је, између осталих, и Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2021/2022. годину.

На сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја налази се електронско издање текста конкурса који можете преузети путем следећег линка:

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/06/konkurs-du-2021-22.pdf