У школској 2021/22. години, Дом ученика средњих школа Ивањица на смештај прима 70 ученика.

Пријављивање кандидата обавиће се у времену од 12 – 23 јула 2021. године.

Потребна документа за упис:

  • Пријава на конкурс, (добија се у дому);
  • Уверење о приходима по члану породице од 01.01 до 31.03. текуће године – прибавља се од надлежног органа општине према пребивалишту родитеља (старатеља) ученика, (да пребивалиште није мењано 6 месеци пре објављивања конкурса).
  • a)Сведочанство о завршеној основној школи, од V до VIII разреда,

б)Уверење о обављеном завршном испиту и

в) Потврда о упису у средњу школу;

(За ученике који су уписани у први разред средње школе). Подносе се оверене фотокопије докумената;

  • Сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе. (За ученике који су уписани у други, трећи или четврти разред средње школе). Подноси се оверена фотокопија сведочанства;
  • Дипломе и остале добијене награде на такмичењима у установи и ван установе које је организовало Министарство просвете у претходно завршеном разреду, за освојено прво, друго или треће место на републичком или међународном такмичењу.

За остале информације обратити се директно у дом или на телефоне 032/ 660-350 и 660-351.