Као што је планирано Изменама календара образовно-васпитног рада за средње школе, зимски распуст завршава се 15. јануара 2021 године, а друго полугодиште почеће у понедељак 18. јануара 2021. године.

Ученици ће похађати наставу по комбинованом моделу као што је било на почетку школске године. Школе су у обавези да обавесте ученике и родитеље о начину организације наставе.

Дом ученика средњих школа Ивањица спреман је да од недеље 17. јануара од 12,00 часова, па надаље, прими ученике на смештај и исхрану.

Добро дошли драги домци и срећно нам било!