У складу са Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 25.09.2020. године, која се односи на начин обрачуна трошкова смештаја и исхране у школској 2020/21 години док траје пандемија, а обзиром да постоје недоумице код једног броја родитеља и ученика, обавештавамо Вас следеће:

У складу са поменутом одлуком а и досадашњом праксом, обрачун учешћа ученика (родитеља ученика) у трошковима исхране у дому врши се према броју дана проведених у дому, односно броју узетих оброка у току месеца, док се учешће у трошковима смештаја плаћа у пуном износу, у нашем случају је то 1.248 динара, без обзира да ли су и колико дана ученици провели у дому. На основу тога ученици (родитељи) плаћају за трошкове смештаја у дому за децембар 2020. године износ од 1.248 динара. Ученици који имају потребу да буду у дому у овом периоду дужни су да боравак најаве најмање 24 часа раније, као што су претходно обавештени, како би им се организовао безбедан боравак и исхрана.

За све друге потребне информације ученици се могу обратити васпитачима директно у дом, позвати телефоном или их контактирати на други начин, како су се на нивоу васпитне групе договорили. Дежурство васпитача у дому организовано је радним данима у преподневним сатима.

Можете погледати Одлуку Министарства просвете о начину обрачуна трошкова смештаја и исхране…