Posted on

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА И УСЕЉЕЊЕ УЧЕНИКА У ДОМ

Закључивање уговора о смештају и исхрани ученика у Дому за школску 2020/21 годину обавиће се…

Posted on

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА И УСЕЉЕЊЕ УЧЕНИКА У ДОМ

Закључивање уговора о смештају и исхрани ученика у Дому за школску 2020/21 годину обавиће се…