(ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ)

Пошто се један број родитеља ученика примљених у дом интересовао око даљих поступака у вези пријема и усељења ученика у дом, прослеђујемо Вам информације које су нам за сада познате. Још не знамо како ће се одвијати настава у средњим школама у новој школској години, тако да не можемо планирати ни наше активности у дому. Очекујемо да ћемо ускоро добити потребне информације и упутства од Министарства просвете а која се односе на рад домова за ученике у новој школској години. Школе су добиле одговарајућа упутства и наредних дана треба да саставе планове рада. Оно што је вероватно извесно је да ће средњошколци наизменично по једну седмицу ићи у школу уз часове од 30 минута а једну пратити наставу на даљину (ТВ, интернет). Два разреда ће ићи у школу једне седмице а друга два разреда наредне. Како ће тачно, по ком распореду, каквом плану, радити средње школе у Ивањици, очекујемо да ће ускоро одлучити, па ћемо Вас обавестити. До тада можете погледати упутство Министарства просвете за организовање наставе за средње школе и упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених у школама…