У четвртак, 27.09. одржана је седница Управног одбора, на којој је између осталог, усвојен Извештај о раду Дома за претходну школску годину, донет План рада Дома за школску 2018/19. годину, донет Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика итд.

Извршена је евиденција заинтересованих ученика, састављени планови активности, набављени потребни реквизитии и почеле су са радом домске секције.

Ученици Гимназије током септембра били су на ескурзијама. У току је ескурзија у Грчкој, ученика другог разреда.

Васпитачи су током претходног викенда присуствовали семинару о васпитном раду у Домовима ученика Републике Србије који је одржан на Златибору.

Извршене су неке мање интервенције на грејној мрежи, замењена једна пумпа у котларници, поправљен радијатор у учионици и додат један нови радијатор у трпезарију. Грејна сезона код нас је већ почела пре 7 дана, па је у свим домским просторијама топло и пријатно за рад, учење и све друге активности. Мада када је топло лакше се задрема током часова учења.

У женској спаваоници, посебно у собама број 6 и 7 где је било проблема са пријемом, појачан је сигнал бежичног интернета. Поред главног смештајног објекта у плану је да се са додатном антеном појача сигнал и у другом објекту у којем се налазе 4 собе са купатилима и у којем је смештено 17 ученика.

Време је и да се измирују  финансијске обавезе родитеља према Дому за октобар 2018. године. Цена је иста већ 5 година, текући рачун такође није мењан, потребно је само уплатити 5.358,00 динара, до краја ове недеље (5. октобра).

Ступили су на снагу и нови јеловници за октобар 2018. године,   можете их погледати:

Јеловник октобар 2018-1

Јеловник октобар 2018-2