У складу са правилима Конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2018/19. годину, објављујемо Одлуку о пријему ученика у Дом ученика средњих школа Ивањица.

Одлука о пријему у Дом 2018-19.

Ова одлука је коначна.

Подсећамо родитеље и ученике на наредне обавезе:

  1. Вађење лекарских уверења за ученике, али не пре  15. августа.
  2. Закључивање Уговора о смештају и исхрани, са родитељима ученика, обавља се у времену од 22 – 24 августа, (среда – петак), када се предају и лекарска уверења и до када се измирују и финансијске обавезе за смештај и исхрану ученика за септембар и за издавање ученичке легитимације.
  3. Пријем ученика у Дом и распоређивање по собама а на основу коначне ранг листе, врши се 2. септембар  у 17,00 часова, уз обавезно присуство и ученика и родитеља.