Пошто није било приговора на привремене ранг листе ученика-кандидата за смештај у Дом ученика средњих школа Ивањица, установа је формирала коначне ранг листе ученика који су конкурисали за пријем у школској 2018/19 години. У коначним ранг листама исправљене су неке техничке грешке и грешке у куцању, које су постојале у привременим ранг листама, али редослед ученика на ранг листама остао је исти и за девојчице и за дечаке.

Пошто је било недоумица неких родитеља у вези бодовања резултата ученика постигнутих на такмичењима у претходно завршеном разреду, да отклонимо ту дилему,  ове године нисмо имали ученике који би добили бодове по том основу, јер се вреднују резултати (прва три места), постигнути само на међународним и републичким такмичењима.

Родитељи (старатељи) ученика су већ претходно добили обавештења о следећим корацима и њиховим обавезама у поступку пријема  ученика у Дом у школској 2018/19. години (склапање уговора, лекарска уверења и усељење у Дом), и ту нема никаквих промена. Обавештење се налази у претходном чланку и може се преузети.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА УЧЕНИКА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ У ДОМ У ШКОЛСКОЈ 2018-19 ГОДИНИ – ДЕВОЈЧИЦЕ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА УЧЕНИКА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ У ДОМ У ШКОЛСКОЈ 2018-19. ГОДИНИ – ДЕЧАЦИ