У школској 2018/19 години у Дом ученика средњих школа Ивањица примљено је на смештај и исхрану 70 ученика, колико је Конкурсом било и предвиђено. Ове године на смештај је примљено 38 девојака и 32 дечака. Комисија, састављена од васпитача, прегледала је документацију коју су ученици поднели, извршила бодовање и рангирање кандидата и саставила привремену ранг листу.

У наставку се налазе ранг листе, које можете преузети, као и обавештење о закључивању уговора са родитељима ученика и пријему ученика у Дом.

ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА – ДЕВОЈКЕ 2018

ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА – ДЕЧАЦИ 2018

Обавештење о пријему