Завршен је упис ученика у Дом ученика средњих школа Ивањица                                   за школску 2018-19. годину.

Сви благовремено пријављени ученици, са комплетном документацијом су и примљени у Дом на смештај.

Сва расположива места су попуњена и неће бити другог уписног рока у августу.

Ускоро ће бити објављена и привремена ранг листа.