У четвртак, 22. марта, одржана је седница Педагошког већа Дома ученика, на којој су разматрана следећа питања:

  • Анализа социјалне и здравствене заштите ученика.
  • Развијање радних, хигијенских и других позитивних навика код ученика.
  • Анализа укупног понашања и међусобних односа ученика и анализа изрицања васпитно-дисциплинских мера.
  • Анализа рада ученичких организација (секција) и анализа слободних активности ученика.