Rezultat slika za уговор

Обавештење о закљученим уговорима за јавну набавку 1/2018 – намирнице за исхрану ученика.