У среду,  28. фебруара,  одржана је четврта седница Управног одбора дома ученика. На седници је, између осталог,  усвојен и Завршни рачун дома за 2017. годину. Завршни рачун је био централна тачка дневног реда. Према оцени Управног одбора   установа је успешно пословала у претходној години.