Упис ученика у Дом врши се у две уписна рока. Први уписни рок је у првој половини јула а други  крајем августа, за евентуално преостала слободна места. Да би се ученик уписао у Дом, потребно је да достави следећа документа:

Цена

Цену услуга смештаја и исхране у Домовима ученика одређује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Цене смештаја и исхране коју ученици плаћају од 1. септембра 2022. године износи 8.052,00 динара за један месец од чега је смештај 1872,00 динара а исхрана 6.180,00 динара.

Погледајте структуру трошкова.

(На фотографијама су родитељи ученика са родитељских састанака одржаних приликом уписа ученика у дом)