Смештај

Дом располаже са 70 места за смештај ученика, укупно 17 соба (од двокреветних до шесто-креветних). На смештај се примају ученици оба пола. Собе су подељене у три смештајна дела, један за девојчице,  други за дечаке и трећи део се користи по потреби, може се користити за смештај и девојчица и дечака, у зависности од броја пријављених ученика. У овом трећем смештајном делу налазе се четири собе са купатилима, и у њима се може сместити 17 ученика. У осталим собама смештени ученици користе заједничка купатила са адекватним условима за одржавање хигијене.

Поред услова за ноћни и дневни одмор ученика, у собама постоје и услови за учење. Собе су простране и добро осветљене.  Обзиром на квалитетно грејање и добру топлотну изолацију, собе су у зимском периоду топле, док је лети због добре изолације у собама свеже и такође пријатно за боравак. Ученицима је током целог дана на располагању топла вода за умивање и туширање. Користи се домска постељина која се мења седмично. Хигијену соба одржава радник-хигијеничарка и ученици.

Ученицима су на располагању: две учионице, сала за стони тенис и друге слободне активности, библиотека, интернет, кабловска ТВ, отворен терен за мале спортове, велики парк са уређеним зеленим и цветним површинама, два летњиковца и други потребни услови за живот и рад.