У Дому је запослено 17 радника. Дом ради 24 часа дневно. Три васпитача и психолог непосредно брину о ученицима, пружају им помоћ у учењу, сарађују са родитељима ученика и наставницима школа које похађају, организују, прате, надзиру, контролишу, усмеравају ученике у свим обавезним и слободним активностима у Дому и пружају им сваку врсту помоћи у свакодневном животу и раду. Четири радника обављају административно-управне и финансијске послове. Три радника Дома су ангажована на пословима Службе исхране – припремања хране и другим пословима везаним за кухињу. Материјално-техничке послове (безбедност, поправке, грејање, хигијена, разни физички послови), обавља пет радника.

Списак запослених

 1. ЉИЉА ЂОКОВИЋ, директор
 2. ИВАН БОГДАНОВИЋ, секретар
 3. ГОРАН БОТОРИЋ, васпитач
 4. МИЛОВАН ЧЕКЕРЕВАЦ, васпитач
 5. СЛАВИЦА МАНОЈЛОВИЋ, васпитач
 6. ДЕЈАН ВУКИЋЕВИЋ, психолог
 7. СНЕЖАНА МИЛИЋЕВИЋ, шеф финансијске службе
 8. МАРИЈАНА БЕШЕВИЋ, референт за финансијско-рачуноводствене послове
 9. ДУШАН ИЛИЋ, економ
 10. ЉИЉАНА ИВАНОВИЋ, кувар-шеф службе исхране
 11. ДРАГОЈЛА ВАСИЛИЈЕВИЋ, кувар-вођа смене
 12. ГОРИЦА ЛОМИЋ, помоћни радник у кухињи
 13. БОРИВОЈЕ МАРИЧИЋ, домар
 14. БОЖАНА НИКЕТИЋ, спремачица
 15. НИКОЛА БОТОРИЋ, радник обезбеђења
 16. ДРАГОСЛАВ КЕЗОВИЋ, радник обезбеђења
 17. СЛАВОЉУБ ТАНАСКОВИЋ, радник обезбеђења