foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381 32 660 350
domuciv@neobee.net
Контакт:

Partners Section:

 1. New movie releases
 2. New movie releases
 3. New movie releases
 4. New movie releases
 5. New movie releases
 6. New movie releases
 7. New movie releases
 8. New movie releases
 9. New movie releases
 10. New movie releases
 11. New movie releases
 12. New movie releases
 13. New movie releases
 14. New movie releases
 15. New movie releases
 16. New movie releases
 17. New movie releases
 18. New movie releases
 19. New movie releases
 20. New movie releases
 21. New movie releases
 22. New movie releases
 23. New movie releases
 24. New movie releases
 25. New movie releases
 26. New movie releases
 27. New movie releases
 28. New movie releases
 29. New movie releases
 30. New movie releases
 31. New movie releases
 32. New movie releases
 33. New movie releases
 34. New movie releases
 35. New movie releases
 36. New movie releases
 37. New movie releases
 38. New movie releases
 39. New movie releases
 40. New movie releases
 41. New movie releases
 42. New movie releases
 43. New movie releases
 44. New movie releases
 45. New movie releases
 46. New movie releases
 47. New movie releases
 48. New movie releases
 49. New movie releases
 50. New movie releases
 51. New movie releases
 52. New movie releases
 53. New movie releases
 54. New movie releases
 55. New movie releases
 56. New movie releases
 57. New movie releases
 58. New movie releases
 59. New movie releases
 60. New movie releases
 61. New movie releases
 62. New movie releases
 63. New movie releases
 64. New movie releases
 65. New movie releases
 66. New movie releases
 67. New movie releases
 68. New movie releases
 69. New movie releases
 70. New movie releases
 71. New movie releases
 72. New movie releases
 73. New movie releases
 74. New movie releases
 75. New movie releases
 76. New movie releases
 77. New movie releases
 78. New movie releases
 79. New movie releases
 80. New movie releases
 81. New movie releases
 82. New movie releases
 83. New movie releases
 84. New movie releases
 85. New movie releases
 86. New movie releases
 87. New movie releases
 88. New movie releases
 89. New movie releases
 90. New movie releases
 91. New movie releases
 92. New movie releases
 93. New movie releases
 94. New movie releases

Упис

Упис ученика у Дом врши се у две уписна рока. Први уписни рок је почетком јула а други уписни рок је крајем августа месеца за преостала места.
Да би се ученик уписао у Дом, потребно је да достави следећа документа:

 

 

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА УЧЕНИКА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ

У ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИВАЊИЦА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

 


Дом ученика средњих школа Ивањица

 Број:872-031-813/1

 28.07.2017.

ДЕЧАЦИ

 

 

Ред.

Број

 

 

Презиме и име ученика

 

Раз-

ред

 

Занимање

 

Број пријаве

   БОДОВИ

 По

основу успеха  у школи

По основу прихода по члану породице

По основу награда и похвала Педаг. већа

По основу награда на такмиче-њима

Негатив. бодови по основу укора

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

1.       

Марковић Иван

II

Гимназија

839-031-782/4

36,60

5

3

 

 

44,60

2.       

Драшковић Марко

    I

Гимназија

816-031-721/1

35,00

5

 

 

 

40,00

3.       

Стишовић Владимир

IV

Економски техничар

845-031-788/4

34,78

5

 

 

 

39,78

4.       

Милошевић Бојан

IV

Тех. за обликов. намештаја

844-031-787/5

33,52

5

 

 

 

38,52

5.       

Ђокић Драган

III

Економски техничар

816-031-721/11

31,00

5

2

 

 

38,00

6.       

Стеванић Владимир

III

Гимназија

816-031-721/12

32,75

4

 

 

 

36,75

7.       

Филиповић Ђорђе

I

Економски техничар

844-031-787/9

31,73

5

 

 

 

36,73

8.       

Јеротијевић Милан

III

Економски техничар

853-031-795/10

29,25

5

1

 

 

35,25

9.       

Марић Јездимир

III

Економски техничар

853-031-795/13

27,50

5

1

 

 

33,50

10.   

Марић Видан

IV

Маш. тех. за комп. констр.

853-031-795/14

27,78

5

 

 

 

32,78

11.   

Милетић Жељко

II

Економски техничар

856-031-798/1

27,78

4

 

 

 

31,78

12.   

Бојановић Предраг

IV

Тех. за обликов. намештаја

844-031-787/1

26,52

5

 

 

 

31,52

13.   

Стевановић Стефан

I

Маш. тех. за комп. констр.

853-031-795/6

26,19

5

 

 

 

31,19

14.   

Дукић Мирољуб

I

Економски техничар

816-031-721/2

25,88

5

 

 

 

30,88

15.   

Бошковић Душан

II

Тех. за обликов. намештаја

853-031-795/11

24,00

5

 

 

 

29,00

16.   

Маринковић Слађан

II

Тех. за обликов. намештаја

824-031-729/1

27,71

5

 

 

-4

28,71

17.   

Симовић Жељко

II

Тех. за обликов. намештаја

839-031-782/8

22,11

5

1

 

 

28,11

18.   

Мунитлак Дарко

III

Аутомеханичар

853-031-795/3

22,81

5

 

 

 

27,81

19.   

Борисављевић Дарко

I

Маш. тех. за компј.констр.

839-031-782/7

22,29

5

 

 

 

27,29

20.   

Ђокић Бобан

IV

Маш. тех. за компј. констр.

844-031-787/11

21,83

5

 

 

 

26,83

Ред.

Број

 

 

Презиме и име ученика

 

Раз-

ред

 

Занимање

 

Број пријаве

  БОДОВИ 

 По

основу успеха  у школи

По основу прихода по члану породице

По основу награда и похвала Педаг. већа

По основу награда на такмиче-њима

Негатив. бодови по основу укора

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

21.   

Мунитлак Славко

III

Аутомеханичар

853-031-795/4

21,69

5

 

 

 

26,69

22.   

Татовић Радул

I

Конобар

816-031-721/15

21,59

5

 

 

 

26,59

23.   

Гачић Дмитар

II

Кувар

853-031-795/12

21,34

5

 

 

 

26,34

24.   

Бојановић Бојан

   II

Маш. тех. за компј. констр.

844-031-787/2

21,06

5

 

 

 

26,06

25.   

Вучетић Лазар

II

Маш. тех. за компј. констр.

839-031-782/11

21,06

5

 

 

 

26,06

26.   

Мунитлак Никола

I

Кувар

816-031-721/3

21,05

5

 

 

 

26,05

27.   

Тодосијевић Милан

IV

Тех. за обликов. намештаја

839-031-782/3

20,85

5

 

 

 

25,85

28.   

Вуковић Алекса

I

Маш. тех. за компј. констр.

841-031-784/1

20,74

5

 

 

 

25,74

29.   

Цветковић Бојан

III

Аутомеханичар

816-031-721/6

20,50

5

 

 

 

25,50

30.   

Ковачевић Слађан

I

Маш. тех. за компј. констр.

853-031-795/1

20,26

5

 

 

 

25,26

31.   

Ћировић Милош

II

Конобар

839-031-782/1

20,22

5

 

 

 

25,22

32.   

Масловарић Урош

II

Кувар

844-031-787/7

24,00

5

 

 

-4

25,00

33.   

Радоњић Александар

III

Аутомеханичар

816-031-721/13

19,94

5

 

 

 

24,94

34.   

Мијаиловић Милош

I

Тех. за обликов. намештаја

816-031-721/9

19,84

5

 

 

 

24,84

35.   

Бошковић Лазар

III

Аутомеханичар

816-031-721/4

19,94

4

 

 

 

23,94

36.   

Зарић Бранислав

I

Конобар

824-031-729/4

18,60

5

 

 

 

23,60

37.   

Стевановић Милан

IV

Тех. за обликов. намештаја

845-031-788/1

22,11

5

 

 

-4

23,11

 

       

КОНАЧНА  РАНГ ЛИСТА УЧЕНИКА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ

У ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИВАЊИЦА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

Дом ученика средњих школа Ивањица

Број: 872-031-813/2

28.07.2017. 

ДЕВОЈЧИЦЕ

 

  

Ред.

Број

 

 

Презиме и име ученика

 

Раз-

ред

 

Занимање

 

Број пријаве

  БОДОВИ

По

основу успеха  у школи

По основу прихода по члану породице

По основу награда и похвала Педаг. већа

По основу награда на такмиче-њима

Негатив. бодови по основу укора

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

1.       

Ђурашевић Драгана

II

Гимназија

839-031-782/9

37,09

5

3

 

 

45,09

2.       

Радичевић Данијела

IV

Економски техничар

844-031-787/3

36.95

5

 

 

 

41,95

3.       

Љујић Исидора

IV

Гимназија

845-031-788/2

37,44

4

 

 

 

41,44

4.       

Вукотић Лепосава

II

Дизајнер одеће

844-031-787/10

35,2

5

 

 

 

40,20

5.       

Филиповић Јована

III

Гимназија

844-031-787/8

34,92

5

 

 

 

39,92

6.       

Караклајић Марина

III

Гимназија

839-031-782/2

34,58

5

 

 

 

39,58

7.       

Оцокољић Жаклина

I

Економски техничар

816-031-721/8

33,84

5

 

 

 

38,84

8.       

Радичевић Сања

III

Туристички техничар

844-031-787/4

33,31

5

 

 

 

38,31

9.       

Ђурашевић Александра

II

Туристички техничар

839-031-782/6

32,89

5

 

 

 

37,89

10.   

Караклајић Милица

III

Економски техничар

824-031-729/7

31,56

5

1

 

 

37,56

11.   

Оцокољић Катарина

III

Економски техничар

816-031-721/7

31,56

5

1

 

 

37,56

12.   

Вучетић Марина

II

Економски техничар

839-031-782/10

31,00

5

1

 

 

37,00

13.   

Вукадиновић Андријана

II

Дизајнер одеће

853-031-795/7

31,00

5

 

 

 

36,00

14.   

Зарић Милена

IV

Дизајнер одеће

824-031-729/6

31,00

5

 

 

 

36,00

15.   

Ћурчић Маја

II

Кувар

844-031-787/6

30,44

5

 

 

 

35,44

16.   

Рајковић Јелена

I

Економски техничар

824-031-729/2

29,77

5

 

 

 

34,77

17.   

Грујичић Аница

II

Гимназија

845-031-788/3

29,11

5

 

 

 

34,11

18.   

Драгојловић Ана

I

Економски техничар

816-031-721/10

28,93

5

 

 

 

33,93

19.   

Ћурчић Александра

II

Економски техничар

853-031-795/9

28,83

5

 

 

 

33,83

20.   

Луковић Александра

II

Туристички техничар

841-031-784/3

28,20

5

 

 

 

33,20

Ред.

Број

 

 

Презиме и име ученика

 

Раз-

ред

 

Занимање

 

Број пријаве

   БОДОВИ

По

основу успеха  у школи

По основу прихода по члану породице

По основу награда и похвала Педаг. већа

По основу награда на такмиче-њима

Негатив. бодови по основу укора

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

21.   

Ђокић Наташа

II

Туристички техничар

824-031-729/3

26,80

5

1

 

 

32,80

22.   

Тодоровић Милица

I

Кувар

816-031-721/17

27,75

5

 

 

 

32,75

23.   

Зарић Љиљана

III

Економски техничар

824-031-729/5

26,31

5

 

 

 

31,31

24.   

Ћувиз Јана

I

Дизајнер одеће

845-031-788/5

25,81

5

 

 

 

30,81

25.   

Петровић Данијела

I

Економски техничар

816-031-721/16

25,64

5

 

 

 

30,64

26.   

Трипковић Јелена

I

Дизајнер одеће

816-031-721/5

24,97

5

 

 

 

29,97

27.  н

Недељковић Јана

II

Туристички техничар

856-031-798/2

25,40

4

 

 

 

29,40

28.   

Јелић Мила

II

Туристички техничар

853-031-795/2

24,00

5

 

 

 

29,00

29.   

Татовић Бојана

III

Дизајнер одеће

816-031-721/14

22,95

5

 

 

 

27,95

30.   

Стевановић Драгана

II

Туристички техничар

853-031-795/5

22,60

5

 

 

 

27,60

31.   

Ћурчић Анђела

III

Туристички техничар

853-031-795/8

26,31

5

 

 

4

27,31

32.   

Лазовић Наташа

IV

Дизајнер одеће

839-031-782/5

20,60

5

 

 

 

25,60

33.   

Луковић Сања

I

Кувар

841-031-784/2

20,84

4

 

 

 

24,84

 

 

У Дом ученика средњих школа Ивањица у школској 2017/18-ој години, на смештај и исхрану се прима укупно 70 ученика, од чега 37 дечака и 33 девојчице, управо онолико ученика колико је и конкурисало. Тако су сви ученици који су конкурисали за смештај у Дому и примљени, а такође неће бити другог уписног рока у августу пошто су сва места попуњена.

НАПОМЕНА:

            Закључивање уговора о смештају и исхрани ученика у Дому, са родитељима ученика, обавиће се од 24 – 28. августа 2017. године, радним данима у времену од 8,00 – 14,00 часова, приликом чега су родитељи дужни да предају и лекарско уверење о здравственој способности ученика за колективни смештај.

            Усељење ученика у Дом обавиће се у четвртак 31. августа 2017. године у поподневним сатима... 

 

 


Copyright © 2017 Дом ученика Rights Reserved.